חוליה לתא בקרה- ניקוז - ביוב

חוליה לתא בקרה- ניקוז - ביוב

חוליות לתאי בקרה
מק"טשםקוטר/גובהמשקל
1000חוליה לתא בקרה לבור ספיגה50/4060
1001בריכת ארקה כולל מכסה50/4060
1002חוליה לתא בקרה30/40045
1003חוליה לתא בקרה50/4090
1004חוליה לתא בקרה30/5055
1005חוליה לתא בקרה50/50110
1006חוליה לתא בקרה30/6095
1007חוליה לתא בקרה50/60170
1100חוליה לתא בקרה50/60250
1101חוליה לתא בקרה33/80400
  1102חוליה לתא בקרה66/80530
1103חוליה לתא בקרה100/80800
חוליה לתא בקרה- ניקוז - ביוב

חוליה לתא בקרה- ניקוז - ביוב

חוליה לתא בקרה- ניקוז - ביוב
חוליה לתא בקרה- ניקוז - ביוב

חוליה לתא בקרה- ניקוז - ביוב

חוליה לתא בקרה- ניקוז - ביוב
חוליה לתא בקרה- ניקוז - ביוב

חוליה לתא בקרה- ניקוז - ביוב

חוליות לתאי בקרה

מק"ט: 1000
שם: חוליה לבור ספיגה
משקל:60
קוטר/גובה: 50/40

מק"ט: 1001
שם: בריכת ארקה
משקל:60
קוטר/גובה: 50/40

מק"ט: 1002
שם: חוליה לתא בקרה
משקל: 45
קוטר/גובה: 30/40

מק"ט: 1003
שם: חוליה לתא בקרה
משקל:90
קוטר/גובה: 50/40

מק"ט: 1004
שם: חוליה לתא בקרה
משקל:55
קוטר/גובה: 30/50

מק"ט: 1005
שם: חוליה לתא בקרה
משקל:100
קוטר/גובה: 50/50

מק"ט: 1006
שם: חוליה לתא בקרה
משקל: 95
קוטר/גובה: 30/60

מק"ט: 1007
שם: חוליה לתא בקרה
משקל:170
קוטר/גובה: 50/60

מק"ט: 1100
שם: חוליה לתא בקרה
משקל:250
קוטר/גובה: 33/80