מכסה לתא תקשורת וחשמל - סוליד יציקות בע"מ
מכסים לתאי תקשורת וחשמל

מכסה לתא תקשורת וחשמל - סוליד יציקות בע"מ

מכסה לתא תקשורת וחשמל - סוליד יציקות בע"מ
מק"טשםתקןמשקל
0601מכסה 3 לתא תקשורת/חשמלB125120
0610מכסה 3 לתא תקשורת/חשמלD400162
0615מכסה לתא PD40068
מכסים לתאי תקשורת וחשמל
מכסים לתאי תקשורת וחשמל

מכסים לתאי תקשורת וחשמל