מכסה מילוי גרנוליט
מכסה מילוי גרנוליט

מכסה מילוי גרנוליט

מכסה + מסגרת מילוי גרנוליט.

מכסי הגרנוליט באים בתקנים 

A50
B125
וניתן למלא אותם באספלט בטון ריצוף ואבן.
מכסה למילוי גרנוליט

מכסה יצקת למילוי גרנוליט - מתאים למדרכות ורחובות הולנדים וכן לבורות ניקוז במרתפים. ניתן למלא                                         את המכסה באספלט,ואבנים משתלבות.

מק"טשםתקןמידהמשקל
SET00000מכסה + מסגרת מילוי גרנוליטA503006
SET00001מכסה + מסגרת מילוי גרנוליטA5040010
SET00021מכסה + מסגרת מילוי גרנוליטB12550015
SET00041מכסה + מסגרת מילוי גרנוליטB12560021
מכסה יצקת מילוי גרנוליט

מכסה יצקת מילוי גרנוליט

מכסה גרנוליט

מק"א: SET00000
שם: מכסה + פקק מילוי גרנוליט
תקן: A50
מידה: 300

מק"א: SET00001
שם: מכסה + מסגרת יצקת מילוי גרנוליט
תקן: A50
מידה: 400

מק"א: SET00021
שם: מכסה + מסגרת מילוי גרנוליט
תקן: B125
מידה: 500

מק"א: SET00041
שם: מכסה + מסגרת מילוי גרנוליט
תקן: B125
מידה: 600